Březen - voláme jaro 
 
pátek 3. 3. – Den divoké přírody, pouze pro děti z MŠ
 
úterý 7. 3. – Školkový bál - prosíme rodiče, aby donesli malé občerstvení, akce pro děti z DS i MŠ
 
pátek 10. 3. – Od 9.00 návštěva německých kamarádů v naší mateřské škole a společný dopolední program - akce pro děti z MŠ
 
úterý 21. 3. – Světový den poezie - recitační soutěž - pouze pro děti z MŠ
 
pondělí 27. 3. – Projekt lidé okolo nás -  Den kultury s klienty - projekt MŠ