Školka Domíci Liberec

dětská skupinaO nás

Dětská skupina DOMÍCI registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015831

Dětská skupina DOMÍCI je forma rodinné péče o děti předškolního věku, která spočívá v pravidelné péči o děti ve věku od 1 roku do 3 let, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku. Pracujeme s malým počtem dětí, a to nám umožňuje individuální přístup k dětem a zaručuje optimální rozvoj jejich dovedností. O děti se starají empatické a kvalifikované "chůvy" s několikaletými zkušenostmi. Vytváříme pro děti klidné rodinné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně. Zaměřujeme se na to, aby se děti navzájem respektovaly a pomáhaly si.

Základní informace o dětských skupinách
• Služba je určena pro děti již od jednoho roku.
• Dětské skupiny poskytují péči v menších skupinkách dětí a mohou vycházet vstříc individuálním potřebám dětí.
• Pro Vaše děti je poskytovatelem zpracován plán výchovy a péče.
• Pečující osoby mají stanovené široké spektrum odborného vzdělání z oblasti sociální, zdravotní a pedagogické.
• Dětské skupiny fungují na neziskové bázi.
• Za každé dítě navštěvující dětskou skupinu si můžete uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok.

Služba je poskytována na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 29. 11. 2014.

Zákon upravuje:
• podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a
• podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Aktuality

Od 30. 10.–3. 11. bude pro rodiče s dětmi halloweenská stezka zahradou mš – kdo řekne paní učitelce tajenku dostane malou odměnu J

9. 11. na Svatého Martina bývá bílá peřina( projektový den MŠ)

15. 11. návštěva nedalekého krmelce – dobroty pro zvířata

29.

...

4. 10. –  jablíčkový den (MŠ + DS) malá ochutnávka – můžete přinést jablíčka či nějakou dobrotu z jablek?
5. 10. – projektový den (MŠ)
10. 10. – projektový den (MŠ)
13. 10. – drakiáda ( MŠ+DS)
20. 10. – projektový den (MŠ)...

1. 6. Den dětí (DS i MŠ)
12. 6. Projekt lidé kolem nás (pouze MŠ)
21. 6. Výlet do zoo (pouze MŠ)
29. 6. Besídka 

Děti z MŠ sraz v 16:15 ve třídě Sluníček -> proběhne besídka a následné přesunutí na zahradu a opékání buřtů

Děti z DS sraz v 16:30 na

...

Fotografie ze všech akci MŠ a DS jsou na facebooku pod Mateřská škola DOMINO.

Ke stažení

Kontakty

Adresa školky:

DOMINO DOUBÍ z.s.,
Proletářská 115, Liberec 23.

Tel.: +420 771 159 182
email: domino.doubi@seznam.cz

Fakturační údaje:

DOMINO DOUBÍ z.s.,
Mšenská 3925/12,
Mšeno nad Nisou  466 04

IČO: 06357792

Otevírací doba zařízení:

Pondělí až pátek
od 6.30 do 16.30 hodin