Od 30. 10.–3. 11. bude pro rodiče s dětmi halloweenská stezka zahradou mš – kdo řekne paní učitelce tajenku dostane malou odměnu J

9. 11. na Svatého Martina bývá bílá peřina( projektový den MŠ)

15. 11. návštěva nedalekého krmelce – dobroty pro zvířata

29. 11. rozsvícení stromečku – společně ozdobíme a rozsvítíme stromeček.
V jídelně bude připravená Vánoční dílnička a teplý čaj 
Společná akce pro rodiče MŠ i DS. (můžete donést malé pohoštění)

Dobrovolný úkol – listopad zdravě (obrázek zdravé stravy / těla, zdravá dobrota, vzdělávací pomůcka)

+ v procesu je návštěva německých kamarádů

+ Vánoční focení – termíny dodáme!

Náhradní termíny německého jazyka viz nástěnka v šatně!!!!

Ven chodíme za každého počasí, prosíme o vhodně oblečení!!!!