Stanoven dne: 27. 5. 2021 od 15.00 – 17.00 hod

Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole DOMINO s.r.o., Proletářská 115, Liberec 23, pro školní rok 2021 / 2022

Kritéria zápisu:

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

  • Věk dítěte – počítáno k 31.8.2021
  • Sourozenec – sourozenec navštěvuje mateřskou školu

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy.

Zápisu se mohou zúčastnit i rodiče dětské skupiny, není povinné, případně si mohou domluvit jiný termín přihlášení dítěte a návštěvy DS.

Milí rodiče,
v únoru jsme pro Vás připravili další aktivity.

Středa 10.2.: 
Čeká nás společná výroba masek a příprava na dětský karneval, který uskutečníme hned v dalším týdnu 

Středa 17.2.: 
Od 9.00 zahájíme karneval, pro děti jsou připraveny soutěže, hry a odměny.

Pondělí 24.2.: 
Společný projekt - výroba města

V mateřské škole nadále probíhá výuka německého jazyka, kterého se od února ujala paní učitelka Iveta Podrazilová, a stále platí úterý a čtvrtek od 9. hodin. Jelikož nám současná situace nedovolí se potkávat osobně s dětmi z německé školky, rozhodli jsme se zkusit společný online program a využít v rámci toho kontakt s rodilými mluvčími a použít při online vysílání interaktivní tabuli. O termínu vás budeme informovat, tato aktivita se týká pouze dětí z MŠ.

Za mateřskou školu i dětskou skupinu
Noemi Rucká

Milí rodiče,
v prosinci nás čekají níže uvedené akce a připomínáme, že mateřská škola i dětská skupina fungují do 18.12.2020 a opět otevřeme v pondělí 4.1.2021.

čtvrtek 10.12. od 15.30
vánoční dílničky pro děti a rodiče 
Účast dobrovolná akce společná pro obě skupiny dětí, v případě většího počtu zájemců, bychom se rozdělili. Malé občerstvení od nás bude ve školce zařízeno.

úterý 15.12. 
společná vánoční besídka 
pro děti a kolektiv MŠ a DS, zdobení vánočního stromečku. S sebou si může každý přinést malou ochutnávku cukroví.

V prosinci bude nadále probíhat každé úterý a čtvrtek 10.12. výuka německého jazyka pro děti z MŠ a každý čtvrtek ráno projekt Jóga s dětmi pro obě skupiny dětí.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na společný předvánoční čas.

Za MŠ a DS
Noemi Rucká

Milí rodiče,
v lednu pokračujeme ve stejném režimu a aktivitách jako v loňském roce včetně stejných opatření z hlediska coronavirové situace. Nadále v mateřské škole probíhá výuka německého jazyka a to úterý a čtvrtek a projekt Jóga dětem.

Další akce v lednu, které plánujeme:
středa 13. 1.
Společné bobování, sáňkování s dětmi.
Akce proběhne v dopoledních hodinách a to v okolí naší školky. Prosíme, aby si děti donesly boby, ježdíky, sáňky, cokoliv na čem mohou jezdit a aby byly teple oblečeny na ven.

středa 20. 1.
Společná výroba krmítek
Akce bude pro obě skupiny dětí společná od 9 hodin.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit. Přejeme vám za celý kolektiv v tomto roce hodně zdraví a spokojenosti.
Za MŠ i DS
Noemi Rucká

Středa 18.11.: 

Pohádkový den - pro děti jsou pripravené hry a soutěže, prosíme, aby přišly všechny děti v kostýmech pohádkových postav a společně budeme hádat, kdo je z jaké pohádky... Akce je pro děti z MŠ i DS.

děkujeme za spolupráci
za MŠ i DS
Noemi Rucká