Milí rodiče,
v květnu nás čekají tyto akce:

Projektový týden: Dopravní výchova - bezpečnost a orientace v silničním provozu (semafor, přechod pro chodce, dopravní značky)
Celý měsíc: Projekt: Život v trávě - malba včely, berušky šneka... výroba hmyzího domečku a další:-)
 
Výuka německého jazyka i nadále probíhá pro děti z mateřské školy pondělky a čtvrtky.

Stanoven dne: 26.5.2022 od 14.00 – 16.30 hod

 Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu

vzdělávání v Mateřské škole DOMINO s.r.o., Proletářská 115, Liberec 23,

pro školní rok 2022 / 2023

Kritéria zápisu:

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

  • Věk dítěte – počítáno k 31.8.2022
  • Sourozenec – sourozenec navštěvuje mateřskou školu

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy.

Zápisu se mohou zúčastnit i rodiče dětské skupiny, není povinné, případně si mohou domluvit jiný termín přihlášení dítěte a návštěvy DS.

Milí rodiče,
 
v březnu nás čekají tyto společné aktivity:
 
 
týden 7.3 - 11.3. ,,Duhový týden" - každý den přijdeme do školky oblečeni do dané barvy
týden 14.3. - 18.3. ,,Výroba sluníčka" - domácí úkol pro rodiče a děti - podrobnější informace na nástěnce v šatně
úterý 22.3. - sázení jarních kytiček do truhlíků
 
akce jsou pro děti z MS i DS
 
Výuka německého jazyka probíhá stejně pondělí odpoledne s paní učitelkou Ivetou nebo Janou a čtvrtky dopoledne s paní učitelku Ivetou pro děti z mateřské školy.
Milí rodiče,
 
v dubnu nás čekají tyto společné akce:
 
týden 11. - 15.4.: Velikonoce (dětem uděláme velikonoční stezku), podrobnější informace na nástěnce ve školce, akce pro děti z MŠ i DS
 
úterý 12.4.: velikonoční (jarní) tvoření s rodiči a dětmi od 16 hodin, akce pro děti a rodiče z MŠ i DS
 
pátek 22.4 .: projekt Země - akce pro děti z MŠ
(úkol pro rodiče ? 18.-22.4.vyrobit, nakreslit.... prostě cokoliv na téma voda, země, vzduch, oheň, planety, třídění odpadu)
 
pátek 29.4.: čarodejnický bál (prosíme, aby děti přišly v čarodějnickém kostýmu), akce pro děti z MŠ i DS
 
Výuka německého jazyka probíhá stejně pondělí odpoledne s paní učitelkou Ivetou nebo Janou a čtvrtky dopoledne s paní učitelkou Ivetou pro děti z mateřské školy. Dále bude brzy upřesněna návštěva německý kamarádů pátek v naší školce během dubna.
Milí rodiče,
 
v únoru nás čekají tyto společné aktivity:
 
úterý 8.2.: Dětský karneval - od 9.00, pro děti jsou připraveny hry a soutěže, prosíme aby děti s sebou měly kostým
 akce je pro děti z MŠ i DS
týden 14. - 18.2. projekt Naše město - pro děti z MŠ
týden 21. - 25.2. projekt Naše povolání -  pro děti z MŠ
 
Výuka německého jazyka probíhá stejně pondělí odpoledne s paní učitelkou Ivetou nebo Janou a čtvrtky dopoledne s paní učitelku Ivetou.